محتوای مرتبط با برچسب: رشدانه
دوره آموزشی
تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۳۹۹

چطور استفاده از رسانه‌های نمایشی، بازی‌های دیجیتال، اینترنت و رسانه‌های اجتماعی را در خانواده مدیریت کنیم؟

دوره آموزشی
تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۳۹۹

چطور استفاده از رسانه‌های نمایشی، بازی‌های دیجیتال، اینترنت و رسانه‌های اجتماعی را در خانواده مدیریت کنیم؟

خبر
تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۳۹۹

اولین دوره آموزش عمومی تربیت رسانه‌ای ویژه خانواده‌ها در مرکز تربیت رسانه‌ای باران با عنوان «رشدانه ۱۴۰۰» به نیمه راه خود رسید.

خبر
تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۳۹۹

دوره مهارت‌های والدگری دیجیتال، رشدانه ۱۴۰۰، به میزبانی مجتمع آموزشی دخترانه تزکیه تهران در حال برگزاری است.

دوره آموزشی
تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۳۹۹

چطور استفاده از رسانه‌های نمایشی، بازی‌های دیجیتال، اینترنت و رسانه‌های اجتماعی را در خانواده مدیریت کنیم؟

دوره آموزشی
تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۳۹۹

چطور استفاده از رسانه‌های نمایشی، بازی‌های دیجیتال، اینترنت و رسانه‌های اجتماعی را در خانواده مدیریت کنیم؟