محتوای مرتبط با برچسب: نامه باران
محصول
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۱

آنچه پیش رو دارید مجموعه مصاحبه‌های پژوهشگر ارجمند جناب آقای «حسین غفاری» با برجسته‌ترین کارشناسان و متخصصان عرصه تربیت و سواد رسانه‌ای است که برای استفاده‌ی معلمان و مربیان عصر رسانه‌ها در ماهنامه رشد فناوری آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ منتشر شده است.

خبر
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۱

برای چهارمین سال متوالی، تولید محتوا و نگارش مقالات با موضوع «تربیت رسانه‌ای» برای مجله «رشد فناوری آموزشی» ادامه دارد.

محصول
تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۴۰۱

آنچه پیش رو دارید دو مقاله از پژوهشگر ارجمند جناب آقای «حسین غفاری» است که در پاسخ به سؤال چیستی «تربیت رسانه‌ای» برای استفاده‌ی اندیشمندان، پژوهشگران و مربیان عصر رسانه‌ها نگاشته شده و در ماهنامه رشد فناوری آموزشی در اردیبهشت و آذر ۱۴۰۰ منتشر شده است.

محصول
تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۴۰۱

آنچه پیش رو دارید مجموعه مقالات پژوهشگر ارجمند جناب آقای «حسین غفاری» است که برای استفاده‌ی معلمان و مربیان عصر رسانه‌ها در ماهنامه رشد فناوری آموزشی و رشد مدرسه فردا سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ منتشر شده است.

خبر
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۴۰۰

رونمایی از مجموعه‌ مقالات «نامه باران» به ۵ زبان فارسی، انگلیسی، فرانسوی، عربی و اردو در خبرگزاری فارس

محصول
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۳۹۹

آنچه پیش رو دارید مجموعه مقالات پژوهشگر ارجمند جناب آقای «حسین حق‌پناه» است که برای استفاده‌ی معلمان و مربیان عصر رسانه‌ها در ماهنامه رشد معلم سال تحصیلی ۹۷-۹۶ منتشر شده است.

محصول
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۳۹۹

آنچه پیش رو دارید مجموعه مقالات پژوهشگر ارجمند جناب آقای «حسین غفاری» است که با عنوان «چالش‌های تربیت در عصر رسانه‌ها» در ماهنامه رشد معلم سال تحصیلی ۹۹-۹۸ منتشر شده است.

محصول
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۹

آنچه پیش رو دارید یادداشت‌هایی از پژوهشگران ارجمند آقایان «سعید مدرسی» و «حسین غفاری» و «حسین حق‌پناه» است که در بهمن ۱۳۹۸ ذیل «پروندهٔ مجازیان» در پایگاه «نو+جوان» دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب منتشر شده است.

محصول
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۹

آنچه پیش رو دارید دو یادداشت کوتاه از پژوهشگران ارجمند آقایان «سیدحسین امین‌جواهری» و «ناصر تفقدی» است که با موضوع آشنایی با «نظام‌های رده‌بندی سنی» و «هدایت مصرف» رسانه‌ها، در ماهنامه رشد فناوری آموزشی سال تحصیلی ۹۹-۹۸ منتشر شده است.

محصول
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۳۹۹

آنچه پیش رو دارید مجموعه مقالات پژوهشگر ارجمند جناب آقای «حسین حق‌پناه» است که برای استفاده‌ی معلمان و مربیان عصر رسانه‌ها در ماهنامه رشد معلم سال تحصیلی ۹۶-۹۵ منتشر شده است.

محصول
تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۳۹۹

آنچه پیش رو دارید مجموعه مقالات پژوهشگر ارجمند جناب آقای «حسین غفاری» است که با عنوان «چالش‌های معلمی در دنیای صفر و یک‌ها» در ماهنامه رشد معلم سال تحصیلی ۹۸-۹۷ منتشر شده است.