محتوای مرتبط با برچسب: نامه باران
محصول
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۱

فعالیت‌ها و برنامه‌های آموزشی و تربیتی همگی چندساحتی هستند و تقسیم آنها به شش ساحت (اعتقادی، اجتماعی، زیستی، هنری، اقتصادی و علمی) صحیح نیست. اما رنگ و بوی یک فعالیت می‌تواند به برخی از ساحت‌ها متمایل‌تر باشد. لذا نگاه شش ساحتی در لحظه‌ی «طراحی» برنامه تربیتی و در لحظه‌ی «ارزیابی» آن برنامه به ما کمک […]

محصول
تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۴۰۱

سال‌های اخیر که عبارت «تربیت رسانه‌ای» را زیاد می‌شنویم و به کار می‌بریم، بارها با این سؤال روبه‌رو شده‌ام که مگر عنوان «سواد رسانه‌ای» چه اشکالی دارد که به دنبال جایگزینی برای آن هستیم؟ حد و مرز «تربیت رسانه‌ای» تا کجاست و قرار است چه کاری بکند که «سواد رسانه‌ای» از انجام آن ناتوان است؟ […]

محصول
تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۴۰۱

آنچه پیش رو دارید مجموعه مقالات پژوهشگر ارجمند جناب آقای «حسین غفاری» است که برای استفاده‌ی معلمان و مربیان عصر رسانه‌ها در ماهنامه رشد فناوری آموزشی و رشد مدرسه فردا سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ منتشر شده است.

خبر
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۴۰۰

رونمایی از مجموعه‌ مقالات «نامه باران» به ۵ زبان فارسی، انگلیسی، فرانسوی، عربی و اردو در خبرگزاری فارس

محصول
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۰
محصول
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۰
محصول
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۰
محصول
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۰
محصول
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۰
محصول
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۰