محتوای مرتبط با برچسب: نامه باران
محصول
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۰
محصول
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۰
محصول
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۰
محصول
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۰
محصول
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۰
محصول
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۳۹۹

آنچه پیش رو دارید مجموعه مقالات پژوهشگر ارجمند جناب آقای «حسین حق‌پناه» است که برای استفاده‌ی معلمان و مربیان عصر رسانه‌ها در ماهنامه رشد معلم سال تحصیلی ۹۷-۹۶ منتشر شده است.

محصول
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۳۹۹

آنچه پیش رو دارید مجموعه مقالات پژوهشگر ارجمند جناب آقای «حسین غفاری» است که با عنوان «چالش‌های تربیت در عصر رسانه‌ها» در ماهنامه رشد معلم سال تحصیلی ۹۹-۹۸ منتشر شده است.

محصول
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۹

آنچه پیش رو دارید یادداشت‌هایی از پژوهشگران ارجمند آقایان «سعید مدرسی» و «حسین غفاری» و «حسین حق‌پناه» است که در بهمن ۱۳۹۸ ذیل «پروندهٔ مجازیان» در پایگاه «نو+جوان» دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب منتشر شده است.

محصول
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۹

آنچه پیش رو دارید دو یادداشت کوتاه از پژوهشگران ارجمند آقایان «سیدحسین امین‌جواهری» و «ناصر تفقدی» است که با موضوع آشنایی با «نظام‌های رده‌بندی سنی» و «هدایت مصرف» رسانه‌ها، در ماهنامه رشد فناوری آموزشی سال تحصیلی ۹۹-۹۸ منتشر شده است.