دسته‌بندی مجله نکته‌های تربیتی

تمرینات و نرمش‌های ویژه برای کاهش آسیب‌های جسمی و روانی ناشی از انجام بازی‌های رایانه‌ای

تاریخ انتشار
۳ بهمن ۱۴۰۱
دسته‌بندی

تولید بازی‌های رایانه‌ای و بحث‌های دینی و تربیتی پیرامون بازی‌های داخلی.

تاریخ انتشار
۲۷ دی ۱۴۰۱

اثرات بازی‌های آنلاین روی کودکان و نوجوانان، معرفی ویژگی‌های یک بازی مطلوب و راهکارهای جلوگیری از تبلیغات منفی حین بازی.

تاریخ انتشار
۲۰ دی ۱۴۰۱

دغدغه‌ها و نگرانی‌های والدین در مورد صنعت بازی‌های رایانه‌ای به کدام سمت و سو باید برود؟

تاریخ انتشار
۱۳ دی ۱۴۰۱

اگر ارتباط رسانه‌ای ناهم‌تراز فرزندان به دور از اشراف والدین شکل بگیرد بدون شک این ارتباط، آسیب‌های تربیتی ماندگار و عمیقی را در شکل‌گیری فضای روحی و فکری آنان به وجود خواهد آورد.

تاریخ انتشار
۶ دی ۱۴۰۱
دسته‌بندی

در تمامی کشور‌های دنیا سامانه‌های هدایت مصرف رسانه‌ای برای والدین وجود دارد و قطعاً پدران و مادران توانمند برای مصرف رسانه‌ای فرزند خود به این سامانه‌ها مراجعه می‌کنند.

تاریخ انتشار
۲۹ آذر ۱۴۰۱
دسته‌بندی

هر چقدر که درگاه رسانه‌ای کوچکتر باشد، وعده زمانی استفاده از آن درگاه نیز کمتر خواهد شد…

تاریخ انتشار
۲۲ آذر ۱۴۰۱
دسته‌بندی

ابزار‌های متعددی برای استفاده از محتوای رسانه‌ای وجود دارد که طبیعتاً یک خانواده با تربیت رسانه‌ای برای ابزار‌های مختلف قواعد و قوانین مختلفی پیاده‌سازی می‌کند.

تاریخ انتشار
۱۴ آذر ۱۴۰۱
دسته‌بندی

همان گونه که بر سر چهارراه‌ها چراغ سه رنگ راهنما وجود دارد، در مصرف رسانه‌ای نیز چراغ راهنمایی برای خانواده‌ها باید وجود داشته باشد.

تاریخ انتشار
۸ آذر ۱۴۰۱
دسته‌بندی

ضمانت اجرایی برای پیاده‌سازی قوانین مصرف رسانه‌ای در خانواده نیاز به پیش‌بینی‌هایی در باب انجام درست یا نادرست بودن آن قواعد و قوانین دارد.

تاریخ انتشار
۱ آذر ۱۴۰۱
دسته‌بندی

اعمال قواعد و قوانین مصرف رسانه در خانواده باید به صورت تدریجی و پلکانی انجام شود.

تاریخ انتشار
۲۴ آبان ۱۴۰۱
دسته‌بندی

حد بهینه مصرف رسانه‌ای کودکان زیر ۷ سال مجموعاً نباید بیشتر از ۳۰ دقیقه باشد اما این ۳۰ دقیقه می‌تواند تا ۶۰ دقیقه افزایش پیدا کند، ولی اگر به ۹۰ دقیقه رسید، وارد منطقه بحرانی شده است.

تاریخ انتشار
۱۷ آبان ۱۴۰۱
دسته‌بندی