دسته‌بندی مخاطبان نوجوانان

دوره‌های کوتاه مدت تخصصی و جذاب سواد رسانه‌ای ویژه دانش‌آموزان مدارس، از دبستان تا دبیرستان

پایان یافته

مبانی تربیتی نوجوان، در محضر سوره لقمان. با همراهی و همکاری مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت

پایان یافته
پایان یافته

فیلمهای داستانی چطور مخاطب را به خود جذب می‌کنند؟

مخاطب دوره
موضوع دوره
پایان یافته

چطور استفاده ایمن و مفید از اینترنت داشته باشیم؟

مخاطب دوره
موضوع دوره
پایان یافته