دسته‌بندی مخاطبان نوجوانان

داستان‌شناسی، سینماشناسی و مهارت‌های انتخاب و تحلیل آثار پویانمایی و سینمایی

مخاطب دوره
موضوع دوره
پایان یافته

بازی‌شناسی و آشنایی با جهان و صنعت بازی به همراه بررسی تأثیرات بازی و مهارت‌‌های انتخاب و فهم بازی‌های دیجیتال و غیردیجیتال

مخاطب دوره
موضوع دوره
پایان یافته

شناخت زبان موسیقی و جهان موسیقی و آشنایی با اثرات موسیقی و تقویت هوش موسیقایی برای کمک به انتخاب صحیح

مخاطب دوره
موضوع دوره
پایان یافته

آشنایی با چالش‌های زندگی ابری از جمله بی‌زمانی، بی‌مکانی، بی‌جسمی و نافراموشی و مرور آداب کاربری وب و رسانه‌های اجتماعی

مخاطب دوره
موضوع دوره
پایان یافته

آشنایی با پنج ابرمضمون پرتکرار در آثار نمایشی کودکان و نوجوانان و مرور شیوه‌های مواجهه تربیتی با این آثار

پایان یافته

دوره‌های کوتاه مدت تخصصی و جذاب سواد رسانه‌ای ویژه دانش‌آموزان مدارس، از دبستان تا دبیرستان

پایان یافته

مبانی تربیتی نوجوان، در محضر سوره لقمان. با همراهی و همکاری مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت

پایان یافته
پایان یافته

فیلمهای داستانی چطور مخاطب را به خود جذب می‌کنند؟

مخاطب دوره
موضوع دوره
پایان یافته

چطور استفاده ایمن و مفید از اینترنت داشته باشیم؟

مخاطب دوره
موضوع دوره
پایان یافته