دوره‌های آموزشی باران
مخاطب دوره:
دسته‌بندی موضوعی:

چطور استفاده از رسانه‌های نمایشی، بازی‌های دیجیتال، اینترنت و رسانه‌های اجتماعی را در خانواده مدیریت کنیم؟

در حال برگزاری
مخاطب دوره:
دسته‌بندی موضوعی:

چطور استفاده از رسانه‌های نمایشی، بازی‌های دیجیتال، اینترنت و رسانه‌های اجتماعی را در خانواده مدیریت کنیم؟

در حال برگزاری
مخاطب دوره:
دسته‌بندی موضوعی:

چطور استفاده از رسانه‌های نمایشی، بازی‌های دیجیتال، اینترنت و رسانه‌های اجتماعی را در خانواده مدیریت کنیم؟

در حال برگزاری
مخاطب دوره:
دسته‌بندی موضوعی:

چطور استفاده از رسانه‌های نمایشی، بازی‌های دیجیتال، اینترنت و رسانه‌های اجتماعی را در خانواده مدیریت کنیم؟

پایان یافته
دسته‌بندی موضوعی:

چگونه «کتاب سواد رسانه‌ای» را بهتر تدریس کنیم؟
ویژه معلمان و مربیان سواد رسانه‌ای

پایان یافته
مخاطب دوره:
دسته‌بندی موضوعی:

بررسی تاثیر رسانه‌های دیجیتال در تربیت فرزندان و راهنمای عملیاتی مدیریت فرزندان در آموزش مجازی

پایان یافته
دسته‌بندی موضوعی:

مروری بر مبانی نظری و روش‌های عملی آموزش در مرکز تربیت رسانه‌ای باران

به زودی

فیلمهای داستانی چطور مخاطب را به خود جذب می‌کنند؟

پایان یافته

چطور استفاده ایمن و مفید از اینترنت داشته باشیم؟

پایان یافته
دسته‌بندی موضوعی:

چگونه کلاس درس را به سمت فعال شدن دانش‌آموزان هدایت کنیم؟

به زودی

تغییرات ضروری و اجتناب ناپذیر مدارس در دوران پساکرونا کدام است؟

به زودی
دسته‌بندی موضوعی:

چگونه «سواد رسانه‌ای» را بهتر درس بدهیم؟

به زودی