محتوای طبقه‌بندی اخبار محصولات
تاریخ انتشار:
۱۵ شهریور ۱۴۰۰
دسته‌بندی:

«سواد پلاس» مجموعه‌ای غنی و کامل از مواد و محتواهای آموزشی برای تدریس «سواد اطلاعاتی» و «سواد رسانه‌ای» و کمک به معلمان و مربیان گرامی است.