محتوای مرتبط با برچسب: سواد خبری
خبر
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۴۰۱

به سفارش سازمان فضای مجازی سراج، یک بسته یادگیری «سواد خبری» ویژه مقطع دوم متوسطه شامل ۹ درس در واحد طراحی آموزشی باران تولید و ارائه شد.