محتوای مرتبط با برچسب: دردانه
دوره آموزشی
تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۴۰۲

چگونه فرزندانمان تلویزیون را صحیح و مؤثر ببینند؟ چگونه با فرزندانمان درباره محتوای رسانه‌ها گفتگو کنیم؟ چگونه فرزندانمان را در بازی‌های موبایلی هدایت کنیم؟

دوره آموزشی
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۰

چگونه فرزندانمان تلویزیون را صحیح و مؤثر ببینند؟ چگونه با فرزندانمان درباره محتوای رسانه‌ها گفتگو کنیم؟ چگونه فرزندانمان را در بازی‌های موبایلی هدایت کنیم؟

خبر
تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۴۰۰

دبستان تزکیه (لویزان) و دبستان دخترانه مهر هشتم، میزبان دردانه ۱۴۰۰ [تابستان۱۴۰۰] شدند.

دوره آموزشی
تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

چگونه فرزندانمان تلویزیون را صحیح و مؤثر ببینند؟ چگونه با فرزندانمان درباره محتوای رسانه‌ها گفتگو کنیم؟ چگونه فرزندانمان را در بازی‌های موبایلی هدایت کنیم؟

دوره آموزشی
تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۹

چگونه فرزندانمان تلویزیون را صحیح و مؤثر ببینند؟ چگونه با فرزندانمان درباره محتوای رسانه‌ها گفتگو کنیم؟

خبر
تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۹

دوره ویژه دردانه ۱۴۰۰ زمستان ۹۹ به اتمام رسید.

دوره آموزشی
تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۹۹

چگونه فرزندانمان تلویزیون را صحیح و مؤثر ببینند؟ چگونه با فرزندانمان درباره محتوای رسانه‌ها گفتگو کنیم؟