[بارانما-۶] گفتگوهای رادیویی تربیت رسانه‌ای
تاریخ انتشار:
۱۶ بهمن ۱۴۰۰
لینک کوتاه:
https://bmtc.ir/?p=12845

مرکز تربیت رسانه‌ای باران در همکاری با رادیو معارف، ۱۲ قسمت برنامه رادیویی سایه‌روشن با کارشناسی استاد سعید مدرسی و اجرای استاد حسین غفاری در موضوع مدیریت رسانه در خانواده تولید کرده که در هفته اول و دوم اردیبهشت ۹۸ از رادیو معارف پخش شده است.


رسانه و تربیت (برای شنیدن کلیک کنید)

۱- اقتضائات تربیت در عصر فراگیری رسانه‌ها

هوش دیجیتال (برای شنیدن کلیک کنید)

۱- ویژگی «بی‌زمانی» فضای سایبری و فرصت‌ها و تهدیدها آن

۲- ویژگی «بی‌مکانی» فضای سایبری و فرصت‌ها و تهدیدها آن

۳- ویژگی «بی‌جسمی» فضای سایبری و فرصت‌ها و تهدیدها آن

۴- ویژگی «نافراموشی» فضای سایبری و فرصت‌ها و تهدیدها آن

۵- جمع‌بندی اقتضائات چهارگانه فضای سایبری (توصیه‌های تربیتی)

رسانه و نوجوان (برای شنیدن کلیک کنید)

۱- آثار رسانه بر جسم

۲- آثار رسانه بر مغز

۳- آثار رسانه بر هزینه‌کرد زمان و پول

۴- آثار رسانه بر روابط انسانی

۵- آثار رسانه بر روابط اجتماعی

۶- آثار رسانه بر اندیشه و اخلاق


این مجموعه صوتی به صورت رایگان از طریق صفحه رسمی مرکز تربیت رسانه‌ای باران در سرویس اشتراک صوت شنوتو قابل دسترس و استفاده عموم والدین، معلمان و دغدغه‌مندان در حوزه سواد و تربیت رسانه‌ای است.

قالب محصول
موضوع محصول
قیمت محصول:
رایگان