[بارانما-۵] درس‌گفتارهای صوتی تربیت رسانه‌ای
تاریخ انتشار:
۱۶ بهمن ۱۴۰۰
لینک کوتاه:
https://bmtc.ir/?p=12844

در پاییز ۱۴۰۰ مرکز تربیت رسانه‌ای باران با همکاری برنامه صبحگاهی تسنیم رادیو قرآن، ۳۴ درس‌گفتار صوتی کوتاه با موضوع تربیت رسانه‌ای، والدگری دیجیتال و مهارت‌های تربیت فرزند در عصر رسانه‌ها را با تدریس استاد سعید مدرسی تولید و پخش کرد.

مبانی تربیت رسانه‌ای (برای شنیدن کلیک کنید)

۱- حیاط خلوت رسانه‌ای

۲- حافظه مشترک رسانه‌ای و نقش الگویی والدین

۳- وساطت تربیت رسانه‌ای تعدیل‌کننده (۱)

۴- وساطت تربیت رسانه‌ای تعدیل‌کننده (۲)

۵- وساطت تربیت رسانه‌ای تقویت‌کننده

۶- لزوم ارتقای تربیت رسانه‌ای والدین و فرزندان و مربیان


ساحت‌های شش‌گانه تربیتی (برای شنیدن کلیک کنید)

۱- ساحت اعتقادی، عبادی و اخلاقی 

۲- ساحت عاطفی و اجتماعی 

۳- ساحت زیستی و بدنی 

۴- ساحت هنری و زیبایی‌ شناختی 

۵- ساحت اقتصادی و حرفه ‌ای 

۶- ساحت علمی و فناورانه


سبک‌های والدگری (برای شنیدن کلیک کنید)

۱- معرفی اولیه بحث 

۲- سبک والدگری بی‌اعتنا

۳- سبک والدگری مستبدانه 

۴- سبک والدگری سهل‌گیرانه 

۵- سبک والدگری مقتدرانه 

۶- مروری بر عوامل اقتدار والدین

مهارت‌های تربیت رسانه‌ای والدین (الماس‌های تربیتی) (برای شنیدن کلیک کنید)

۱- الماس یکم: مهارت استفاده از کلام نرم (۱)

۲- الماس یکم: مهارت استفاده از کلام نرم (۲)

۳- الماس یکم: زمان‌های طلایی ارتباط با فرزند

۴- الماس دوم: مهارت برنامه‌ریزی فعالانه و مشارکتی 

۵- الماس سوم: اقتدار منطقی و منعطف (۱)

۶- الماس سوم: اقتدار منطقی و منعطف (۲)

۷- الماس سوم: اقتدار منطقی و منعطف (۳)

۸- الماس سوم: اقتدار منطقی و منعطف (۴)

۹- الماس سوم: اقتدار منطقی و منعطف (۵)

۱۰- الماس سوم: اقتدار منطقی و منعطف (۶)

۱۱- الماس سوم: اقتدار منطقی و منعطف (۷)

۱۲- الماس سوم: اقتدار منطقی و منعطف (۸)

۱۳- الماس سوم: اقتدار منطقی و منعطف (۹)

۱۴- الماس سوم: اقتدار منطقی و منعطف (۱۰)

۱۵- الماس سوم: اقتدار منطقی و منعطف (۱۱)

۱۶- الماس چهارم: ضرورت همراهی و هماهنگی والدین


این مجموعه صوتی به صورت رایگان از طریق صفحه رسمی مرکز تربیت رسانه‌ای باران در سرویس اشتراک صوت شنوتو قابل دسترس و استفاده عموم والدین، معلمان و دغدغه‌مندان در حوزه سواد و تربیت رسانه‌ای است.

قالب محصول
موضوع محصول
قیمت محصول:
رایگان