وضعیت دوره به زودی

رمزگشایی از دوره نوجوانی و ارتباط موثر با نوجوان پدر و مادر محترم، سلام؛ آیا نوجوانان شما هم بی‌حوصله و بی‌قرار شده‌اند؟ آیا فرزند نوجوان شما هم دائم بهانه‌گیری می‌کند، انتقاد می‌کند و ایراد می‌گیرد؟ آیا نوجوان شما هم فکر می کند حرفش را متوجه نمی شوید و درکش نمی کنید؟ آیا نوجوان شما هم […]

تاریخ انتشار
۱۸ بهمن ۱۳۹۸
دسته‌بندی