به زودی
یادگیری همیارانه

چگونه کلاس درس را به سمت فعال شدن دانش‌آموزان هدایت کنیم؟
:: ویژه معلمان و طراحان آموزشی
:: ۸ جلسه، ۱۶ ساعت فشرده به همراه کارگاه طراحی عملیاتی

به اشتراک گذاری:
اطلاعات دوره آموزشی
دسته‌بندی موضوعی:
تاریخ شروع
شهریور ۹۹
تاریخ پایان
شهریور ۹۹
ظرفیت
15 نفر