پایان یافته
سواد روایت و سینما

حتماً شما هم علاقه‌ی زیادی به تماشای فیلم‌های سینمایی یا آثار پویانمایی دارید. اما واقعاً بر اساس چه ملاک‌هایی یک فیلم یا پویانمایی را برای تماشا انتخاب می‌کنید؟ آیا با دلایل جذابیت یک فیلم یا پویانمایی آشنا هستید؟ آیا از اصول و ترفندهای ایجاد جذابیت در داستان اطلاع دارید؟ آیا دوست دارید نظر خودتان درباره یک اثر نمایشی را برای دیگران بازگو کنید؟
در کلاس «سواد روایت و فهم سینما» به شکل کاربردی با عناصر تولید و عوامل جذابیت یک اثر نمایشی آشنا می‌شوید و ملاک‌های انتخاب یک رمان، فیلم یا پویانمایی خوب را می‌آموزید.


اهداف آموزشی دوره:
– آشنایی با عناصر و ساختار داستان
– آشنایی با قهرمان و قهرمان‌پردازی در داستان
– آشنایی با زبان سینما
– آشنایی با ترفندهای سینما در جذب مخاطب


اهداف بینشی دوره:
– درک ضرورت انتخاب یک اثر داستانی یا نمایشی پیش از مواجهه
– درک ضرورت نگاه نقادانه به آثار داستانی و نمایشی


اهداف مهارتی دوره:
– توانمندی شناخت یک اثر داستانی یا نمایشی با کیفیت از دیگر آثار
– توانمندی شناسایی و تحلیل عوامل جذابیت یک اثر داستانی یا نمایشی
– توانمندی نگارش یک نقد صحیح بر آثار داستانی و نمایشی


ویژه دانش آموزان مقطع متوسطه اول و دوم
۶ جلسه، ۱۲ ساعت، در ۶ هفته

اطلاعات دوره آموزشی
مخاطب دوره
موضوع دوره
تاریخ شروع:
مرداد ۹۹
تاریخ پایان:
شهریور ۹۹
قیمت دوره:
75000 تومان
ظرفیت دوره:
15 نفر