پایان یافته
سواد روایت و سینما

فیلمهای داستانی چطور مخاطب را به خود جذب می‌کنند؟
:: ویژه دانش آموزان مقطع متوسطه اول و دوم
:: ۶ جلسه، ۱۲ ساعت، در ۶ هفته

به اشتراک گذاری:
اطلاعات دوره آموزشی
دسته‌بندی موضوعی:
تاریخ شروع
مرداد ۹۹
تاریخ پایان
شهریور ۹۹
ظرفیت
15 نفر