پایان یافته
رشدانه ۱۴۰۰ [تزکیه]

مدیریت خانواده در عصر دیجیتال

آیا برای ورود به قرن آینده آماده‌اید؟

موضوعات آموزشی

* مدیریت آموزش مجازی فرزندان در خانه
* آداب کاربری رسانه‌ها
* حفاظت از حریم خصوصی در اینترنت
* مواجهه نقادانه با رسانه‌ها
* رسانه‌های اجتماعی و هویت نوجوان
* کودکان و بازی‌های دیجیتال
* خانواده سالم در عصر رسانه

+ سنجش مهارت‌های والدگری دیجیتال
+
سنجش میزان وابستگی به اینترنت
+ سنجش سبک‌های والدگری

 

این دوره مجازی ۷.۵ ساعته با هماهنگی مدیریت مجتمع آموزشی تزکیه تهران برای والدین دبستان و دبیرستان تزکیه، روزهای پنجشنبه به مدت پنج هفته در دو نوبت مجزا برگزار می‌شود.

اطلاعات دوره آموزشی
مخاطب دوره
تاریخ شروع:
شهریور ۹۹
تاریخ پایان:
مهرماه ۹۹
قیمت دوره:
ظرفیت دوره:
250 نفر