به زودی
باران پلاس

مروری بر مبانی نظری و روش‌های عملی آموزش در مرکز تربیت رسانه‌ای باران
:: ویژه گروه آموزشی باران
:: ۶ جلسه، ۱۲ ساعت، ۳ هفته

به اشتراک گذاری:
اطلاعات دوره آموزشی
دسته‌بندی موضوعی:
تاریخ شروع
۱۳ شهریور ۹۹
تاریخ پایان
۲۷ شهریور ۹۹
ظرفیت
15 نفر
نشانی محل برگزاری
دفتر مرکز تربیت رسانه‌ای باران