وضعیت دوره به زودی
تاریخ انتشار:
۱ شهریور ۱۳۹۹
دسته‌بندی:

مروری بر مبانی نظری و روش‌های عملی آموزش در مرکز تربیت رسانه‌ای باران

تاریخ انتشار:
۲۳ مرداد ۱۳۹۹
دسته‌بندی:

چگونه کلاس درس را به سمت فعال شدن دانش‌آموزان هدایت کنیم؟

تاریخ انتشار:
۲۳ مرداد ۱۳۹۹
دسته‌بندی:

تغییرات ضروری و اجتناب ناپذیر مدارس در دوران پساکرونا کدام است؟