وضعیت دوره در حال برگزاری
تاریخ انتشار:
۱۶ دی ۱۳۹۹
دسته‌بندی:

چگونه فرزندانمان تلویزیون را صحیح و مؤثر ببینند؟ چگونه با فرزندانمان درباره محتوای رسانه‌ها گفتگو کنیم؟