وضعیت دوره پایان یافته
تاریخ انتشار:
۲۶ شهریور ۱۳۹۹
دسته‌بندی:

چطور استفاده از رسانه‌های نمایشی، بازی‌های دیجیتال، اینترنت و رسانه‌های اجتماعی را در خانواده مدیریت کنیم؟

تاریخ انتشار:
۲ شهریور ۱۳۹۹
دسته‌بندی:

چگونه «کتاب سواد رسانه‌ای» را بهتر تدریس کنیم؟
ویژه معلمان و مربیان سواد رسانه‌ای

تاریخ انتشار:
۲ شهریور ۱۳۹۹
دسته‌بندی:

بررسی تاثیر رسانه‌های دیجیتال در تربیت فرزندان و راهنمای عملیاتی مدیریت فرزندان در آموزش مجازی

تاریخ انتشار:
۲۳ مرداد ۱۳۹۹
دسته‌بندی:

فیلمهای داستانی چطور مخاطب را به خود جذب می‌کنند؟

تاریخ انتشار:
۲۳ مرداد ۱۳۹۹
دسته‌بندی:

چطور استفاده ایمن و مفید از اینترنت داشته باشیم؟